Wdecki Park Krajobrazowy

Wdecki Park Krajobrazowy

Jest to obszar w przeważającej części zalesiony, w nieznacznym stopniu zamieszkały, obfitujący w czyste jeziora, rzeki (przez park przepływa Wda) i inne cieki wodne o bogatej florze i faunie. Na terenie parku królują okazałe dęby i lipy. Wdecki Park Krajobrazowy utworzono 16 lutego 1993 r. ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a także walory krajobrazowe objętego nim terenu.


Wdecki Park Krajobrazowy – ciekawe miejsca w okolicy, co warto zobaczyć

 

Ciekawe miejsca w pobliżu

 

Zdjęcia Wdecki Park Krajobrazowy

Może Ci się również spodoba