Tag: zabytki Czyczkowy

Czyczkowy

Czyczkowy

Czyczkowy – atrakcje turystyczne Stara wieś włościańska istniała już w okresie panowania książąt pomorskich. W 1354 r. Zygfryd von Garlichskein ulokował wieś na prawie chełmińskim. We wsi zachowały się drewniane chaty z XIX wieku. Przy wjeździe do...