Tag: Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdecki Park Krajobrazowy

Wdecki Park Krajobrazowy

Wdecki Park Krajobrazowy Jest to obszar w przeważającej części zalesiony, w nieznacznym stopniu zamieszkały, obfitujący w czyste jeziora, rzeki (przez park przepływa Wda) i inne cieki wodne o bogatej florze i faunie. Na terenie...

Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy Utworzony w 1990 r. Zaborski Park Krajobrazowy położony jest w północno-zachodniej części Borów Tucholskich, na Równinie Charzykowskiej. Zajmuje faliste i pagórkowate tereny charakterystyczne dla tej części Borów Tucholskich. Dominuje tu Piękne...

Tucholski Park Krajobrazowy

Tucholski Park Krajobrazowy

Tucholski Park Krajobrazowy W 1985 r. na niemal w całości zalesionym obszarze o powierzchni ok. 37 tys. ha, leżącym między Tucholą a Czerskiem, utworzono Tucholski Park Krajobrazowy (TPK). Przez park przepływa rzeka Brda, tworząc...

Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy Wdzydzki Park Krajobrazowy (WPK) został utworzony 15 czerwca 1983 r. Położony jest w północno-zachodniej części Borów Tucholskich, na południowo-zachodnim skraju województwa pomorskiego. Administracyjnie park znajduje się w powiecie kościerskim, w odległości...