w

Muzeum Dawnej Medycyny we Fromborku

Muzeum Dawnej Medycyny we Fromborku. Muzeum mieści się w XVIII-wiecznym Szpitalu Ducha Świętego. Długi, niski i wąski budynek przylega do gotyckiej kaplicy, nad fasadą wznosi się wieżyczka z hełmem cebulastym....