Tag: Gmina Ustka

Dwór w Zimowiskach

Dwór w Zimowiskach

Dwór w Zimowiskach – atrakcje turystyczne Dwór w Zimowiskach zbudowany został na początku XIX wieku w centrum wsi w stylu klasycystycznym z wykorzystaniem murów z wcześniejszego założenia. Budowla wzniesiona została z cegły na kamiennym...

Kościół p.w. „św Franciszka z Asyżu” w Wytownie

Kościół p.w. „św Franciszka z Asyżu” w Wytownie

Kościół p.w. „św Franciszka z Asyżu” w Wytownie – atrakcje turystyczne Kościół, obecnie pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu. Świątynia posiada konstrukcję szachulcową, jedynie wieża i przybudówki są murowane. Nawa kościoła ma kształt prostokątny...

Neoromański kościół w Rowach

Neoromański kościół w Rowach

Neoromański kościół w Rowach – atrakcje turystyczne Pierwszą świątynię wybudowano na niewielkim wzgórzu. Była ona oddalona od obecnie istniejącej kilkaset metrów. Z dokumentów wiadomo, że do 1799 roku wygłaszano tutaj kazania w języku słowińskim,...

Kościół p.w.  Znalezienia Krzyża w Charnowie

Kościół p.w. Znalezienia Krzyża w Charnowie

Kościół p.w. Znalezienia Krzyża w Charnowie- atrakcje turystyczne Na szczególną uwagę zasługują empory – obiegające kościół dokoła balkony. Są wsparte na wielobocznych słupach i obiegają nawę kościoła, która jest założona na planie krzyża. Pochodzące...

Zabytki w gminie Ustka

Zabytki w gminie Ustka

Zabytki w gminie Ustka – atrakcje turystyczne W gminie Ustka znajdują się zabytkowe kościoły z przylegającymi cmentarzami – stanowiące zabytki klasy „0” objęte opieką konserwatora zabytków. Do najbardziej wartościowych zaliczyć można: Kościół filialny p.w....