Gmina Cewice

Dwór w Leśnicach

Dwór w Leśnicach

Dwór w Leśnicach – atrakcje turystyczne Usytuowany na zachód od drogi Lębork – Słupsk, której odnoga łączy w linii prostej z dworem. Pierwotnie dwór był jednokondygnacyjny, wzniesiony prawdopodobnie w połowie...

Kościół p.w. Św. Józefa w Janowicach

Kościół p.w. Św. Józefa w Janowicach

Kościół p.w. Św. Józefa w Janowicach – atrakcje turystyczne Wybudowany w 1882 roku kościół usytuowany jest we wschodniej części wsi, przy zbiegu głównej drogi wiejskiej i drogi bocznej prowadzącej do...

Kaplica grobowa w Garczegorzu

Kaplica grobowa w Garczegorzu

Kaplica grobowa w Garczegorzu – atrakcje turystyczne Kaplica cmentarna wraz z otoczeniem (dawny Cmentarz) z XVIII w., wpisana do rejestru zabytków decyzją nr KL II-5340/3/90 z dnia 14.09.1990 r., poz....

Gmina Cewice

Gmina Cewice – atrakcje turystyczne. Gmina Cewice położona jest w południowej części powiatu lęborskiego. Leży na Pojezierzu Kaszubskim z wyjątkiem krańców zachodnich i południowych zaliczanych do Wysoczyzny Polanowskiej. Obejmuje obszar...