Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry – atrakcje turystyczne

Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry to duża atrakcja dla wszystkich odwiedzających gminę Widuchowa. Obejmuje większość obszaru Międzyodrza.


Całkowita powierzchnia parku wynosi 5632 ha. Z tego 2553 ha, czyli 41% parku znajduje się na terenie naszej gminy. Dodatkowo cały region jest usiany starorzeczami i kanałami.

Jest to największe torfowisko w Europie Środkowej o zróżnicowanej florze i faunie, której nie można znaleźć u ujścia żadnej innej europejskiej rzeki.

Świat roślinny parku obejmuje ponad trzysta gatunków. Roślinność wodną reprezentują rośliny rzadkie w Europie, a w wielu krajach wymarłe. Należą do nich między innymi: grzybieńczyk wódny i salwinia pływająca. Poza tym występuje tu wiele rzadkich i chronionych roślin nadwodnych, szuwarowych, turzycowiskowych i bagnistych łąk. Należą do nich: grzybienie białe, grążel żółty, arcydzięgiel nadbrzeżny, bobrek trójlistkowy, wilczomlecz błotny.

Największą grupę zwierząt w parku stanowią ptaki (226 gatunków, tj. ok. połowy krajowych gatunków). Z gatunków lęgowych ptaków zagrożonych w skali Europy są tu: orzeł bielik, kania czarna, bąk, żuraw, derkacz, płaskonos, cyranka, czapla siwa, wąsatka, wodnik, brzęczka, kania ruda, wodniczka, strumieniówka, świerszczak, błotniak łąkowy, sowa błotna, podróżniczek, dudek. Z ssaków występują tu m.in. bóbr, wydra i popielica.

Najcenniejsze wartości przyrodnicze i krajoznawcze objęte są ochroną rezerwatową. Elementem najbardziej charakterystycznym i wyróżniającym się parku jest przełomowa dolina Odry ze stromymi, wysokimi zboczami, które należą do największych w Polsce Północnej koncentracji zbiorowisk roślin kserotermicznych.

Teren w obrębie otuliny parku charakteryzuje się dużą liczbą obiektów zabytkowych, które odzwierciedlają przeszłość i nadal wzbogacają dzisiejsze życie.

Widuchowa – co warto zobaczyć

  • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Taras Widokowy w Widuchowej
  • Ruiny Zamku z XVII w.
  • Dolina Widy
  • Pomnik Synków (pomnik mieszkańców miasta Widuchowa (Fiddichow) poległych w czasie I wojny światowej)

Widuchowa – ciekawe miejsca w okolicy, co warto zobaczyć

  • Stara Odra
  • Zabytkowy Dwór w Bolkowicach
  • Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Zdjęcia Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Może Ci się również spodoba