Most kolejowy w Bytowie

Most kolejowy w Bytowie

Most kolejowy w Bytowie nad rzeką Borują – atrakcje turystyczne.

Most kolejowy nad rzeką Borują z XIX wieku w Bytowie (Bëtowò) w województwie pomorskim na Kaszubach.  Most składa się z sześciu murowanych przęseł o sklepieniach kolistych, które wykonano z cegły ceramicznej. Łuki sklepień wsparte są na murowanych z kamienia granitowego podporach. Na filarach znajdują się płaskorzeźby z piaskowca przedstawiające herby Rzeszy, Prus, Pomorza, Bytowa i królewskich kolei. Most wzorowany jest na rzymskich akweduktach. Most widniał na pieniądzach zastępczych Bytowa o nominale 2 marki wydawanych w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego. Most należy do najciekawszych i najpiękniejszych pomorskich zabytków kolejowych. W procedurze przejęcia przez Gminę Bytów zabytkowego mostu nad Borują urzędnicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej dotarli do dokumentów opracowanych przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, obalających wcześniejsze przekonanie, iż most nigdy nie spełniał funkcji mostu kolejowego. W dokumentach źródłowych znajdujemy informację, iż most eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem przez okres około 30 lat. W końcu XIX i na początku XX wieku, kiedy Bytów zyskał rangę węzła kolejowego (połączenie z Kościerzyną i z Lęborkiem) i gdy budowano linię kolejową do Miastka w 1909 r. narodziła się potrzeba przebudowy infrastruktury kolejowej w Bytowie. Zbudowano nowy dworzec a tory poprowadzono sztucznym nasypem, około 150 m na południe od mostu.


Bytów atrakcje

Zamek krzyżacki

Gotycka wieża kościoła pw. św. Katarzyny

Kościół pw. św. Katarzyny

Cerkiew pw. św. Jerzego

Klasycystyczny budynek Poczty Konnej

Zdjęcia Most kolejowy w Bytowie

Może Ci się również spodoba