Czyczkowy

Czyczkowy – atrakcje turystyczne

Stara wieś włościańska istniała już w okresie panowania książąt pomorskich. W 1354 r. Zygfryd von Garlichskein ulokował wieś na prawie chełmińskim. We wsi zachowały się drewniane chaty z XIX wieku. Przy wjeździe do wsi stoi odnowiona figura Chrystusa Króla. Tu urodził się błogosławiony ks. Józef Jankowski, zamordowany przez hitlerowców w Auschwitz, Patron Miasta i Gminy Brusy i tutejszej szkoły podstawowej. Obok jego domu rodzinnego wzniesiono pamiątkową kapliczkę. W pobliskiej świetlicy wiejskiej działa Teatr Obrzędu Ludowego „Zaboracy”, grupa z wieloletnimi tradycjami, wystawiająca kaszubskie sztuki, m.in.: „Gdzie jest Balbina?” Anny Łajming czy przypominającą stare obrzędy kaszubskie np.: „ścinanie kani”.


Czyczkowy – ciekawe miejsca w okolicy, co warto zobaczyć

  • Wieża widokowa w Przytarni
  • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  • Park Narodowy Bory Tucholskie
  • Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu
  • Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Lipuszu
  • Muzeum Regionalne Chata Kaszubska w Brusach-Jagliach
  • Ścieżka dydaktyczna „Piła Młyn”

Zdjęcia Czyczkowy

Może Ci się również spodoba