Spread the love

Kościół w Smołdzinie.

Na pagórku przy wjeździe do centrum stoi interesujący, choć niepozorny kościółek, ufundowany przez księżnę Annę, potem przebudowany w XIX w. We wnętrzu znajduje się cenny barokowy ołtarz z portretami księżnej i jej syna – Ernesta Bogusława de Croy – oraz ambona w stylu orientalnym z XVII w. Plafon pokrywają kolorowe malowidła o tematyce religijnej.

Ciekawe miejsca w pobliżu

Zdjęcia Kościół w Smołdzinie